Example Frame
اخبار هیئت بدمینتون اصفهان
جلسه کمیته داوران هیئت بدمینتون استان اصفهان
جشنواره استعدادیابی بدمینتون نونهالان استان اصفهان ویژه پسران برگزار شد
جشنواره استعدادیابی بدمینتون نونهالان استان اصفهان ویژه دختران برگزار شد
مسابقات آزاد بدمینتون زنان کارمند استان اصفهان برگزار می شود
کارگاه دانش افزایی تمرینات قدرتی اختصاصی ورزش های راکتی برگزار شد
مسابقات آزاد بدمینتون ویژه بانوان در شهرستان شاهین شهر به پایان رسید
مسابقات آزاد بدمینتون جام جوانه ها ویژه پسران در شهرستان خمینی شهر
مسابقات آزاد بدمینتون جام جوانه ها ویژه دختران در شهرستان خمینی شهر
معرفی مسابقات
افراد آنلاین 58
 
 
تعداد بازديد کنندگان: 413628


سالن شهید سجاد (خیابان آمادگاه خیابان گلدسته، کوچه شهید آذرم،سالن بدمینتون شهید سجادی )

بانوان

آقایان

نام مربی

ساعات

ایام هفته

نام مربی

ساعات

ایام هفته

خانم تکی

6 ـ 4:30

یکشنبه و چهارشنبه

آقای هاشمیان

7:30 ـ 6

یکشنبه و سه شنبه

ـ

ـ

ـ

آقای رحیمی

21:00

چهارشنبه

-

ـ

ـ

آقای هاشمیان

9 ـ 7:30

دوشنبه و چهارشنبه

-

-

ـ

آقای رحیمی

6 ـ 4:30

جمعه

سالن نوایی ( خیابان اردیبهشت ، نرسیده  به چهار راه عباس آباد ، سالن نوایی)

آقایان

آقای کرمی

12:30 ـ 11

یکشنبه و سه شنبه

سالن امین ( فلکه فرودگاه قدیم ، خیابان سعادت آباد )

بانوان

خانم شکوهی مهر

9:30 ـ 8

11 ـ9:30

روزهای فرد

بانوان

خانم شکوهی مهر

112:30 ـ 11

روزهای زوج

ورزشگاه گیاهی ( اول خیابان ملک شهر ، خیابان بهارستان ، خیابان ورزشگاه )

بانوان

خانم شکوهی مهر

1 ـ 11:45

روزهای فرد

ورزشگاه دهنو( فلکه دانشگاه صنعتی ، ورزشگاه  شهدای دهنو)

بانوان

خانم شکوهی مهر

5:30 ـ 2:30

روزهای فرد

سالن 22 بهمن ( سه راه حکیم نظامی )

آقایان

آقای رحیمی

23:30 ـ 22

دوشنبه

بانوان

خانم یزدان پناه

6 ـ 4:30

چهارشنبه

بانوان

خانم یزدان پناه

12 ـ 10:30

جمعه

سالن آقا خانی ( خیابان رباط دوم ، خیابان مخابرات )

آقایان

آقای حقی

7:30 ـ6

دوشنبه و چهارشنبه

سالن قاضی ( ملک شهر)

آقایان

 

9:30 ـ7

روزهای زوج

ساحلن شهدای گز ( آخر خیابان کاوه )

آقایان

 

9:30 ـ7

یکشنبه  و سه شنبه